• Image 01
  • Image 02
  • Image 03

مهد کودک الکترونیکی گهواره شادی

برگزاری کلاس های خلاقیت       عضو آژانس جهانی استعداد یابی 

اهدای گواهی نامه بین المللی WTA به کودک شما

کودکانه زیستن هنر است            بازی، بازی آموزش

با مهر، به سوی باغ سبز و پرگل علم می‌رویم به امید آن که با بوییدن گل ‌های آن، آداب علم‌آموزی را نیز فراگیریم.

 

در كودكي پاك كن هایی ز پاكی داشتیم
یك تراش سرخ لاكی داشتیم
كیفمان چفتی به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت
گرمی دستانمان از آه بود
برگ دفترهایمان از كاه بود
تا درون نیمكت جا می شدیم
ما پر از تصمیم كبری می شدیم
با وجود سوز و سرمای شدید
ریز علی پیراهنش را می درید
اولین روز دبستان باز گرد
كودكی های قشنگم بازگرد
كاش می شد باز كوچك می شدیم
لااقل یك روز كودك می شدیم

 

مهريان ، مهرتان مبارك