مهد کودک الکترونیکی گهواره شادی

برگزاری کلاس های خلاقیت       عضو آژانس جهانی استعداد یابی 

اهدای گواهی نامه بین المللی WTA به کودک شما

کودکانه زیستن هنر است            بازی، بازی آموزش

کوچک که بودیم چه دل های بزرگی داشتیم

 

کوچک که بودیم چه دل های بزرگی داشتیم
اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم
کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود
کاش همان کودکی بودیم که حرفهایش را از نگاهش می توان خواند
کاش برای حرف زدن نیازی به صحبت کردن نداشتیم
کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود
کاش قلبها در چهره بود

چند روز پيش يكي از دوستام ازم پرسيد : با اين محيط كار پر مسئوليتي كه داري چي مي تونه خستگيت ازت دور كنه و خنده رو رو لبات بياره؟

بهش گفتم بيسكوييت گاز زده و له شده اي كه وقتي بجه ها مي بينند خسته و كلافه ام بهم مي دند . اين بچه ها بيشتر از همه به ما اعتماد دارند ، هر چي ميزاريم دهنشون بدون اينكه نگاه كنند مي خورند و از تنها چيزايي كه دارند واسه ي ما مي گذرند. اين مي شه لذتي كه غير از كار تو مهدكودك هيچ جا نمي توني پيداش كني.